O NAMA

10 Godina rada i uspjeha!

 

ProReha je nevladina organizacija za profesionalno osposobljavanje teško zapošljivih kategorija u Federaciji Bosni i Hercegovini. U svojoj domeni djelovanja nudi program dijagnostike, rehabilitacije, prekvalifikacije, edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Naše osoblje ima značajno iskustvo u oblasti profesionalne rehabilitacije, i orijentisano je prema pomaganju i podržavanju organizacija osoba s invaliditetom i teško zapošljivih osoba u Federaciji Bosni i Hercegovini. U našem timu angažovani su psiholozi, terapeuti, edukatori, socijalni radnici, ekonomisti i menadžeri kao i drugi vanjski saradnici iz Austrije, Češke Republike i drugih zemalja EU. Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Identifikovano
0 +
Edukovano
0 +
Zaposleno
0 +
Godina postojanja
0 +

Cilj ProRehe - integracija osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada

U svom dosadašnjem radu ProReha je intenzivirala procese
koji će doprinijeti razvoju programa profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH. U saradnji sa partnerskom organizacijom BBRZ Austrija, Federalnim i Kantonalnim institucijama definirano je i inicirano pokretanje različitih kvalifikacijskih i edukacijskih programa.ProReha je jako učinkovita u svojim aktivnostima prikupljanja sredstava, što osigurava nezavisnost prilikom implementacije projekata. Zahvaljujući velikoj i neprekidnoj podršci međunarodnih organizacija i donatora iz Bosne i Hercegovine među kojima se ističu BBRZ GROUP, USAID, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Austrije, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Češka razvojna agencija, i dr. u mogućnosti smo da efikasno i učinkovito implementiramo projekte širom zemlje.

Ovaj projekat radi na osnivanju, opremanju i pronalaženju adekvatnih rješenja za rad samog Centra. Najbolji način za rješavanje ili smanjenje problema zaposljavanja osoba s invaliditetom jeste osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – ProReha, kao i pokretanje socijalnog poduzetništva, tj stimulisanje preduzeća da budu socijalno odgovorna. To implicira podizanje svijesti o prednostima koje socijalno poduzetništvo nudi ljudima, zajednicama, biznisu i vladi. Tu je svakako i razvoj i primjena znanja i podrška programima za razvoj socijalnog poduzetništva, podrška za početnike u poslu, korištenje praktičnih savjeta i iznalaženje sredstava za socijalne projekte sa partnerima, umrežavanje i partnerstvo između socijalnih poduzeća, vladinih institucija i zajednica radi kreiranja novih pristupa u rješavanju socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema kroz socijalno poduzetništo.

“Snaga osoba s invaliditetom ne samo da obogaćuje radna mjesta, već ih pretvara u prostore gdje različite sposobnosti osvjetljavaju put do uspjeha”

Tokom naše bogate karijere susretali smo se sa mnogobrojnim izazovima.

1.

– Nekompatibilnosti sistema ozbiljno ometa efikasnost našeg širenja

2.

– Nedostatku adekvatnog plana profesionalne rehabilitacije i osposobljavanja

3.

– Nepostojanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom

4.

– Nedovoljnoj informisanosti o mogućnostima koje nude normativni i institucionalni okviri

5.

– Ekonomskoj situaciji i predrasudama i stereotipima o osobama s invaliditetom

Translate »