Generalna direktorica Side u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini razgovarala o podršci poduzetnicima i civilnom društvu u BiH

Generalna direktorica Side, gđa. Carin Jämtin jučer je posjetila Bosnu i Hercegovinu i socijalno preduzeće Greens. Na sastanku sa njom razgovarali su predstavnici organizacije Sarajevske ragionalne razvojne agencije (SERDA), Fondacije Mozaik, Socijalnog biznisa Greens i Instituta za razvoj mladih KULT. Sastanku su prisustvovale i Lisa Fredriksson – direktorica odjela Side za Europu i Latinsku Ameriku, Johanna Strömquist – ambasadorica Švedske u BiH, te Eva Smedberg – Šefica razvojne suradnje u BiH.

Direktor socijalnog preduzeća Greens Vedad Vajzović se zahvalio na posjeti i upoznao goste sa radom Udruge ProReha i socijalnog preduzeća Greens.

Na sastanku se razgovaralo o svemu što je BiH potrebno danas za kvalitetnu i zdravu budućnost, kako podrška Švedske može pomoći izgradnji bh. društva zasnovano na vrijednostima koje promiču EU i Švedska, te o naporima organizacija civilnog društva da BiH bude bolje mjesto za život.

Predstavnici organizacija i programa prisutni na ovom skupu dio su ekosustava koji se korak po korak stvara (gradi) za bolju BiH. Korisnici švedske podrške u BiH podijelili su dio iskustava, organizacijskih, profesionalnih i ličnih promjena koje im je podrška Švedske omogućila, te načine na koje programi koje provodi Švedska utječu na razvoj našeg društva i kako je to podržalo njih kao pojedince. Posebno se isticala saradnja sa lokalnim vlastima i transformacija koju za organizacije i pojedince ima podrška Švedske u našoj zemlji.

Razgovarajući sa predstavnicima organizacija i samim korisinicima programa koje provode organizacije, gđa Carin Jämtin, generalne direktorica Side rekla je kako je podrška Švedske Bosni i Hercegovini iznimno važna, posebno u situaciji u kakvoj je danas Europa, te da kao takva neće prestati. Prema njenim riječima Švedska će i dalje biti partner Bosni i Hercegovini, posebno civilnom društvu, a primjeri i ideje koje je čula na sastanku dalje afirmišu iskreno uvjerenje da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima ogroman potencijal i treba se dalje razvijati i napredovati ka punom članstvu u EU.

Translate »