Od 26. do 28.10. održan trening na temu “Lobiranje i zagovaranje”

Od 26. do 28. listopada u Banja Luci je održan trening “Lobiranje i zagovaranje” koje su vodile Zumreta Galijašević i Melisa Papić.
Trening je održan u sklopu Programa izgradnje kapaciteta projekta EMPOWER kojeg implementita Caritas BiH s partnerima a financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Translate »