Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH

Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH, predstavlja prvi pionirski dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života.


Preuzmite prvi Plan sa sljedećeg linka:

https://turizambih.ba/usaid-turizam-objavio-prvi-plan-za…/
Pozivamo vladin i nevladin sektor, predstavnike turističkog sektora, organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom, škole i centre za obuku, da zajedničkim naporima podržimo stvaranje inkluzivnog okruženja u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine!
Turizam za sve predstavlja jedinstveni model koji pruža adekvatna rješenja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i stvaranju inkluzivnih turističkih destinacija.

Translate »