AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

„Organizacijama koje se bave problematikom osoba s invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini je neophodna potpora u jačanju kapaciteta, a naročito se ovo odnosi na organizacije koje djeluju na lokalnom nivou. Projekt „EMPOWER“ koji realizira Caritas BiH s partnerskim organizacijama, a podržava Europska unija će doprinijeti promjenama u kvalitetu djelovanja organizacija osoba s invaliditetom,“ zaključeno je na jednoj od info sesija koje su održane u sklopu projekta „EMPOWER“ u 7 gradova u BiH.

 

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA