AKTIVNOSTI

 

 

 

 

Nedavno istraživanje koje je proveo jedan univerzitet u Teksasu, SAD, pokazalo je da pozitivne priče pomažu ljudima da bolje prihvate druge ljude, doprinose osjećaju pripadnosti zajednici i motivišu pozitivne društvene promjene. Projekat „Greens“, koji radi na principu društvenog preduzetništva i kroz svoje aktivnosti nastoji da uključi osobe s invaliditetom u proizvodni proces, sa pravom nosi oznaku „pozitivne priče“.

 

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA