AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

„Želimo stvari raditi na pravi način“, kaže Vedad Vajzović, predsjednik Udruženja ProReha iz Vogošće, nadomak Sarajeva. „Proizvodnjom organskog mikro povrća smo se počeli baviti prije neke tri godine. Uvidjeli smo da je to umirujuća aktivnost za mnoge osobe sa posebnim potrebama, i odlučili smo nastaviti sa tim. Naše proizvode smo prvi put promovisali 2018., a kada su ih restorani počeli naručivati, registrovali smo društveno preduzeće Greens d.o.o.”

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujući potpori Europske unije, Caritas BiH s partnerskim organizacijama realizira kampanju pod nazivom "5 do 12" (pet do dvanaest) koja će trajati od 07.04. do 30.04.2020. godine, a ima za cilj podići svijest javnosti o pravu osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje. Kampanja će se sprovoditi u sklopu projekta POWER koji za cilj ima pružiti nove mogućnosti  za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osobama s invaliditetom. 

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA