AKTIVNOSTI

Posjeta predstavnika iz Italije organizacija Consorzio Leonardo , Il Piccolo Principe, Comune Valvasone Arzene i Confcooperative socijalnom preduzeću Greens i udruzi ProReha.

Pokažimo zajedno da osobe s invaliditetom imaju svoje aktivno mjesto u društvu i da mogu doprinijeti ako im omogućimo da ravnpravno učestvuju!

Caritas Toscana u saradnji sa Caritas Italiana iz gradova Lucca i Prato u posjeti Sarajevu, Udruzi ProReha i socijalnom preduzeću Greens.

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA