AKTIVNOSTI

Učešće na Forumu „Socijalna uključenost osoba s invaliditetom i osoba sa mentalnim poteškoćama”

Forum je održan u sklopu regionalnog projekta SOCIETES, kojega financira Europska Unija, a koji ima za cilj osnažiti udruženja civilnog društva za sudjelovanje u javnoj raspravi i dijalogu s vlastima.
Tokom foruma predstavnici ProRehe su zajedno s predstavnicima drugih udruženja, čije inicijative su finansijski podržane u okviru projekta, predstavili svoje aktivnosti, rezultate i proizvode na sajmu koji je priređen prvog dana foruma i na kojem su međusobno razmjenjivali iskustva i ideje. 

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA