AKTIVNOSTI

Od 19. do 21.10. održan je trening na temu “Lobiranje i zagovaranje”

 

    

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA