AKTIVNOSTI

Udruga ProReha i BBRZ Austrija su dana 15.02.2022. godine potpisali sporazum o realizaciji projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini kroz usvajanje novih znanja i vještina“.

Glavni cilj projekta je da se doprinese boljim životnim uslovima osoba s invaliditetom u Federaciji BiH, kroz ostvarivanja prava na osposobljavanje, stažiranje i zapošljavanje. Kroz ostvarivanje ovog cilja, ProReha će približiti temu profesionalne rehabilitacije osobama s invaliditetom, nadležnim službama, kao i poslovnim organizacijama, te će ponuđenim rješenjima nastojati zainteresovati sve tri ciljne skupine za buduću primjenu ovog modela kod svih osoba s invaliditetom koje aktivno traže priliku i način za aktivno uključivanje na otvoreno tržište rada.

Pored glavnog cilja imamo i tri specifična cilja

·       Povećati nezavisnost osoba s invaliditetom u poslovnim vještinama i povećati kapacitete osoba s invaliditetom

·       Unaprijediti znanja i vještine poslovnih organizacija o zapošljavanju osoba s invaliditetom

·       Povećati javnu svijest o pravima teško zapošljivih osoba.

BBRZ grupa je renomirani Austrijski Centar za obrazovanje i profesionalnu rehabilitaciju koji od 1975. godine djeluje u domenu profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, a Udrugu ProReha podržava već dugi niz godina kroz projekte prenosa znanja i implementacije savremenih modela osposobljavanja i zapošlajvanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA