AKTIVNOSTI

ProReha i Greens učestvovali na prvom sajmu zapošljavanja osoba s invaliditetom

Sajam su svečano otvorile osobe s invaliditetom koje su u okviru porjekta stekle priliku da se zaposle kao pripravnici. Na sajmu je prisustvovalo više od 40 izlagača iz raznih institucija, udruženja osoba s invaliditetom, socijalnih preduzeća, kompanija te zaštitnih radionica. U sklopu sajma održane su dvije radionice o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i aktivnom traženju posla uz predstavljanje primjera dobrih praksi.

 

 

 

 

 

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA