Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

ProReha je nevladina organizacija za profesionalno osposobljavanje teško zapošljivih kategorija u Federaciji Bosni i Hercegovini.  U svojoj domeni djelovanja nudi program dijagnostike, rehabilitacije, prekvalifikacije, edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Naše osoblje ima značajno iskustvo u oblasti profesionalne rehabilitacije, i orijentisano je prema pomaganju i podržavanju organizacija osoba s invaliditetom i teško zapošljivih osoba u Federaciji Bosni i Hercegovini. U našem timu angažovani su psiholozi, terapeuti, edukatori, socijalni radnici, ekonomisti i menadžeri kao i drugi vanjski saradnici iz Austrije, Češke Republike i drugih zemalja EU.

Misija: Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom i drugih teško upošljivih kategorija kroz procese edukacije, profesionalnog osposobljavanja, prekvalifikacije, te kroz programe zapošljavanja s ciljem unapređenja njihovih života i položaja u društvu.

Vizija: Postati vodeća organizacija za osiguravanje jednakih mogućnosti, te sudjelovanja osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa na otvorenom tržištu rada u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Glavna strategija i cilj Prorehe je da inicira poboljšanje i unapređenje uslova za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i drugih marginaliziranih i socijalno isključenih grupa u oblasti: obrazovanja, resocijalizacije, rehabilitacije i zapošljavanja.

U svom dosadašnjem radu ProReha je intenzivirala procese koji će doprinijeti razvoju programa profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH. U saradnji sa partnerskom organizacijom BBRZ Austrija, Federalnim i Kantonalnim institucijama definirano je i inicirano pokretanje različitih kvalifikacijskih i edukacijskih  programa.

ProReha je jako učinkovita u svojim aktivnostima prikupljanja sredstava, što osigurava nezavisnost prilikom implementacije projekata. Zahvaljujući velikoj i neprekidnoj podršci međunarodnih organizacija i donatora iz Bosne i Hercegovine među kojima se ističu BBRZ GROUP, USAID, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Austrije, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Češka razvojna agencija, i dr. u mogućnosti smo da efikasno i učinkovito implementiramo projekte širom zemlje.  

Cilj

Ovaj projekat radi na osnivanju, opremanju i pronalaženju adekvatnih rješenja za rad samog Centra. Najbolji način za rješavanje ili smanjenje problema zaposljavanja osoba s invaliditetom jeste osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - ProReha, kao i pokretanje socijalnog poduzetništva, tj stimulisanje preduzeća da budu socijalno odgovorna. To implicira podizanje svijesti o prednostima koje socijalno poduzetništvo nudi ljudima, zajednicama, biznisu i vladi. Tu je svakako i razvoj i primjena znanja i podrška programima za razvoj socijalnog poduzetništva, podrška za početnike u poslu, korištenje praktičnih savjeta i iznalaženje sredstava za socijalne projekte sa partnerima, umrežavanje i partnerstvo između socijalnih poduzeća, vladinih institucija i zajednica radi kreiranja novih pristupa u rješavanju socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema kroz socijalno poduzetništvo.

Izazovi

  • Nekompatibilnosti sistema;
  • Nedostatku adekvatnog plana profesionalne rehabilitacije i osposobljavanja, u skladu sa zahtjevima tržišta rada;
  • Nepostojanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom- ProReha, kao ključne institucije za implementaciju ovog procesa i objedinjavanju sistema;
  • Nedovoljnoj informisanosti o mogućnostima koje nude normativni i institucionalni okviri;
  • Ekonomskoj situaciji, i predrasudama i stereotipima o osobama s invaliditetom.

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA