Centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ciljevi

Osnivanje centra za osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom – ProReha.

Kreiranje baze podataka o nezaposlenim osobama s invaliditetom koji aktivno traže posao, te firmi koje su podređene zakonu za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pripremanje i usvajanje programa profesionalne rehabilitacije.

Poboljšanje procesa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Sponzori