Centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ciljevi

Osnivanje centra za osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom – ProReha.

Kreiranje baze podataka o nezaposlenim osobama s invaliditetom koji aktivno traže posao, te firmi koje su podređene zakonu za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pripremanje i usvajanje programa profesionalne rehabilitacije.

Poboljšanje procesa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

ProReha potpisala Ugovor o dodjeli granta

Dana 28.11.2017. godine ProReha je sa Centrom za razvoj društvenog poduzetništva „Globus“ potpisala ugovor o dodjeli granta za sprovođenje aktivnosti po projektnom planu: Nabavka staklenika Read More

Sponzori