9 GODINA - RADA I USPJEHA

Centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

2022

GODINA ZNAČAJNIH REZULTATA

220

EDUKOVANO

90

STAŽIRALO

70

ZAPOSLENO

PROREHA

je nevladina organizacija za profesionalno osposobljavanje teško zapošljivih kategorija u Federaciji Bosni i Hercegovini.  U svojoj domeni djelovanja nudi program dijagnostike, rehabilitacije, prekvalifikacije, edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Naše osoblje ima značajno iskustvo u oblasti profesionalne rehabilitacije, i orijentisano je prema pomaganju i podržavanju organizacija osoba s invaliditetom i teško zapošljivih osoba u Federaciji Bosni i Hercegovini. U našem timu angažovani su psiholozi, terapeuti, edukatori, socijalni radnici, ekonomisti i menadžeri kao i drugi vanjski saradnici iz Austrije, Češke Republike i drugih zemalja EU.

Misija: Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom i drugih teško upošljivih kategorija kroz procese edukacije, profesionalnog osposobljavanja, prekvalifikacije, te kroz programe zapošljavanja s ciljem unapređenja njihovih života i položaja u društvu.

 

Vizija: Postati vodeća organizacija za osiguravanje jednakih mogućnosti, te sudjelovanja osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa na otvorenom tržištu rada u Federaciji Bosni i Hercegovini.

 

Glavna strategija i cilj Prorehe je da inicira poboljšanje i unapređenje uslova za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i drugih marginaliziranih i socijalno isključenih grupa u oblasti: obrazovanja, resocijalizacije, rehabilitacije i zapošljavanja.

PARTNERI

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

O ProReha

Jačanje i unapređenje procesa zapošljavanja kroz centar za osposobljavanje, prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MAPA